Bezig met laden
De voortgang

Hoe wij onze plannen bewaken

Lees verder

Voortgang op onze plannen.


De voortgang van het bedrijfsplan van Reik bewaken we door elke vier maanden in een viermaandsrapportage stil te staan bij de speerpunten uit het bedrijfsplan en gegevens uit stuurgetallen en metingen. Stuurgetallen zijn bijvoorbeeld incidenten, klachten, vrijheidsbeperkende maatregelen en verzuim. Metingen zijn gegevens uit audits en cliënt- en medewerkertevredenheidsonderzoeken. 

De voortgang op de speerpunten van Reik in 2018 is onderdeel van het kwaliteitsverslag over het verslagjaar 2018. Het kwaliteitsverslag 2018 wordt uiterlijk 1 juni 2019 gepubliceerd

Meriant delen.