Bezig met laden
Samenvatting

Voor het snelle overzicht

Lees verder

Voorwoord

Ontwikkelen “zo ver je kunt”.

Ontwikkelen "zo ver je kunt". Dat is waar Reik voor staat; voor onze cliënten, medewerkers en samen met onze ketenpartners. We kijken naar de kracht en sterke punten die er zijn en proberen deze te laten groeien.

In Kwalitijd - ons nieuwe, periodieke online verslag - laten we zien hoe we dit doen. Hoe we met elkaar werken aan kwaliteit  en veiligheid. U kunt lezen wat onze cliënten hiervan vinden. Zij zijn belangrijk om ons te laten weten wat we goed doen, maar ook wat nog beter kan. Door in gesprek te gaan met elkaar, willen we leren van en met elkaar om zo het beste uit de cliënt, zijn omgeving en onszelf te halen.

Ik nodig u uit om een kijkje in de kwaliteitskeuken van Reik te nemen en te lezen hoe wij inhoud geven aan onze slogan “Reik, zover je kunt”.

Yvonne Beishuizen

Directeur Reik

Samenvatting:

In dit verslag wordt aandacht geschonken aan verschillende aspecten van kwaliteit.

We doen dit door gegevens te meten en verzamelen, samen te werken met anderen, maar vooral door in gesprek te gaan met cliënten, verwanten en medewerkers.

Omdat we bij Reik de kwaliteitsverbetering dicht bij de cliënten vorm willen geven, is het genereren van verbetergegevens op organisatieniveau niet eenvoudig. Daarom worden de geconstateerde verbeterpunten vooral op locatieniveau opgepakt.

Thema's 2018:

Reik-breed zijn er een aantal thema’s die een plek hebben gekregen in het bedrijfsplan van 2018.

Het gaat dan om onderstaande onderwerpen:

Cliënt/inhoud:

  • Goede en veilige zorg bieden ten aanzien van de onderwerpen vrijheidsbeperking en medicatieveiligheid.
  • Inzet van de Krachtenwijzer om op die manier de cliëntvragen goed in beeld te krijgen.

Medewerkers:

  • Strategisch opleidingsplan uitwerken in persoonlijke ontwikkelplannen voor medewerkers.

Organisatie:

  • Bedrijfsprocessen worden aangescherpt ter verbetering van de kwaliteit van zorg.
Meriant delen.