Wij werken samen met andere organisaties

Reik werkt, naast de samenwerking binnen Alliade, samen met onderstaande organisaties:

De Vereniging van Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC), FACT Friesland, FACT Groningen, Spoed voor Jeugd Friesland en Groningen, Consortium hoog specialistische jeugdzorg, (Intensivering van de samenwerking met) Woodbrookers, Associatie voor Jeugd, Nederlands JeugdInstituut(NJI), Noordelijk Platform GehandicaptenZorg (NPGZ), Korte Ambulante Ondersteuning Friesland (KAO Friesland).

Op vakgebied (bijvoorbeeld kwaliteit) en op inhoud (bijvoorbeeld autisme) overige diverse netwerken.

De externe visitaties worden georganiseerd in samenwerking met de deelnemers van de VOBC. Voor Reik staan deze gepland in 2018.