Gezamenlijk verbeteren

In dit gesprek maken we gezamenlijk afspraken over verbeteringen. Deze worden vastgelegd. Deze informatie biedt input voor het plan van de locatie. Als we dan een volgend gesprek hebben, dan gaan we na hoe het staat met de afgesproken verbeteringen. Ook wordt opnieuw stil gestaan bij de vraag: wat gaat goed en wat kan beter?

Ervaringen

Eind 2017 zijn we gestart met het voeren van het Goede Gesprek op de locaties.

Alle hoofden hebben in 2017 een Goed Gesprek gevoerd met medewerkers, cliënten en verwanten/naasten. De gespreksonderwerpen zijn erg divers en de verbeteracties verschillen ook per locatie. Er zijn dan ook geen Reikbrede conclusies te trekken uit de gesprekken. De afgesproken verbeteringen staan in het locatieplan.

“We kunnen veel meer van elkaar leren: we zijn te intern gericht en winst valt te halen in met elkaar delen en van elkaar leren.”

“Het is ontzettend leuk om mensen van buiten te ontvangen die wel vanaf de zijlijn betrokken zijn bij Reik. Het is ook waardevol om daar cliënten bij te betrekken”

Een van de deelnemers aan de Walk Around

De Walk Around is voor mij een prettige en laagdrempelige manier om met elkaar in gesprek te raken over allerlei onderwerpen.