Onze aandacht richt zich op klachten

Wij willen leren van de klachten die wij ontvangen.

Klachten worden in eerste instantie opgelost daar waar zij hebben plaatsgevonden. Klachten worden gemeld bij de leidinggevende van de locatie. Wanneer de klachten niet met de leidinggevende kunnen worden opgelost komt de klachtenfunctionaris in beeld.

Op Reikniveau worden het aantal klachten en de aard van de klachten gemonitord met viermaandelijkse rapportages.

Klachten 2017 (in relatie tot 2016)

In 2017 zijn er 17 klachten binnen gekomen bij de Alliade klachtenadviseur over Reik (2016: 12 klachten). Deze klachten gingen in 9 gevallen over afspraken/verwachtingen. In de overige gevallen over financiën, overlast bejegening en de begeleiding.

Afhandeling:

10 klachten zijn naar tevredenheid van de klager afgerond (= 59%) (in 2016; 10 klachten naar tevredenheid afgehandeld = 83%).

Bij 2 klachten is dit deels het geval. Men was tevreden over de serieuze behandeling en het feit dat er is geluisterd. Echter ze zijn niet tevreden met de uitkomst.

In 5 gevallen is de klacht niet naar tevredenheid afgerond:
De redenen hiervan zijn:

  • Eén klacht is ongegrond verklaart.
  • Bij drie klachten is Reik is niet tegemoet gekomen aan de eisen van de klager.
  • Eén schadeclaim is ongegrond verklaard.