Onze aandacht richt zich op incidenten

Binnen Reik bestaat een meldplicht. Dit betekent dat alle medewerkers verplicht zijn om incidenten die hebben plaatsgevonden tijdens hun werk of waarvan zij getuige zijn, te melden

De meldingen worden in het werkoverleg op locatie besproken en er wordt over gerapporteerd in de viermaandsrapportages. Dit met als doel te leren en verbeteren. In enkele gevallen wordt naar aanleiding van een incident een intern onderzoek uitgevoerd. Bij een intern onderzoek kijken onafhankelijke onderzoekers naar wat er is gebeurd en hoe dit in het vervolg voorkomen kan worden.

Incidenten 2017 (in relatie tot 2016)

Het totaal aantal MIC meldingen in 2017: 2022 (in 2016 was dit 2586) De hoeveelheid agressiemeldingen in 2017 is hoog (809 = 40%). Opvallend is wel dat het aantal meldingen fysieke agressie gedaald is ten opzichte van 2016 ( van 408 naar 361) en het aantal meldingen verbale agressie is gedaald t.o.v. van 2016 (van 609 naar 448). In het afgelopen jaar zijn er herhalingsdagen geweest in de training communicatie en de-escalatie (FMT).

Het afgelopen jaar is er extra aandacht geweest voor de medicatiemeldingen. Het medicatiebeleid is in de teams besproken en staat standaard op de agenda van de teamvergadering. Verder zijn de medicatie aandachtspersonen bijgeschoold t.a.v. psychofarmaca en de rol en verantwoordelijkheden van apothekers t.o.v. medewerkers . Ook hebben de meeste medewerkers de e-learning medicatieveiligheid gevolgd. In 2018 blijft medicatieveiligheid een speerpunt.

Van de 337 (= 16.7% van het totaal) medicatiemeldingen lag de oorzaak 112 keer (= 33%)bij de medewerker en 225 keer (= 67%)bij de cliënt of derden. Dit is op alle categorieën een daling t.o.v. van 2016.

Bij het onjuist verstrekken van medicatie wist de medewerker welke acties er nodig waren om de gevolgen van de onjuiste verstrekking te beperken of te voorkomen. In geen van de gevallen heeft dit geleid tot ernstig nadeel voor de cliënt. Op 1 van de locaties heeft een intern onderzoek plaatsgevonden n.a.v. een medicatie-incident.

Wegloopmeldingen (211) zijn gedaald t.o.v. 2016 (286).

Middelengebruik:  De meldingen van middelengebruik zijn verder afgenomen (van 219 naar 165). Op basis van de gegevens van vorige jaren is besloten om binnen de categorie middelengebruik onderscheid te maken tussen problematisch en experimenteel gebruik.