Onze aandacht richt zich op de vertrouwenspersoon

Reik maakt gebruik van de vertrouwenspersonen van het AKJ (Advies- en klachtenbureau jeugdzorg) en Zorgbelang.

Voor de cliënten jonger dan 18 jaar wordt actief beleid gevoerd. De vertrouwenspersoon bezoekt de periodiek de groepen waar deze cliënten verblijven. Voor de cliënten ouder dan 18 jaar geldt dat zij zelf contact kunnen opnemen met de vertrouwenspersoon.

Hieronder een overzicht in cijfers:

Er hebben 40 cliënten een beroep gedaan op de vertrouwenspersoon. Dit zijn in 37 gevallen cliënten jonger dan 18 jaar.

Er hebben 19 bezoeken plaatsgevonden in de provincie Groningen en 66 in Friesland.

Er zijn vragen gesteld over:

 • Werkwijze AKJ/Zorgbelang
 • Andere vragen; onder andere over geldzaken, sociale zekerheid, seksualiteit en relaties
 • Groepsregels/ wetgeving

Over de besproken problemen kan de volgende top 3 gegeven worden:

 1. Vrienden/school/ werk
 2. Familie/ thuis
 3. Persoonlijke geschiedenis in de hulpverlening

Over de besproken klachten kan de volgende top 3 gegeven worden:

 1. Uitvoering Jeugdhulp
 2. Bereikbaarheid/beschikbaarheid
 3. Bejegening

Er zijn nog signalen afgegeven door cliënten over:

 1. Budget voor activiteiten
 2. Beschikbaarheid van locatie
 3. Toegang tot vertrouwenspersoon niet altijd laagdrempelig.

De signalen zijn door Reik opgepakt en afgehandeld.