Wij toetsen onszelf en elkaar

We voeren audits of toetsingen uit om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Binnen Reik worden interne audits gedaan. In 2017 zijn de volgende locaties bezocht: Het Rond, de Salomonszegel en de Torenstraat in Winschoten.

Daarnaast is gesproken met de ondernemingsraad, team kwaliteit van Alliade en de controller.

Ook zetten wij toetsinstrumenten in waarbij medewerkers zelf de kwaliteit van zorg kunnen toetsen of waarbij collega’s elkaar toetsen. Doordat medewerkers de kwaliteit beoordelen bij hun eigen team of bij collega’s, wordt het leereffect en de bewustwording vergroot. Dit draagt bij aan borging. Voorbeelden van toetsinstrumenten die we hebben ontwikkeld en worden gebruikt:

  • Medicatieveiligheid
  • Hygiëne- en infectiepreventie
  • Het cliëntdossier

Tijdens de interne audits is, in het kader van zeggenschap en regie bij de client, ook gesproken met cliënten. Een van de zaken die door een cliënt naar voren is gebracht is de komst van veel nieuwe medewerkers. Dit zorgt voor onduidelijkheid.

 

“Zij moeten ons eerst leren kennen en niet direct overal hun neus insteken”, aldus een van de cliënten.

Resultaten zelfevaluatie hygiƫne en infectiepreventie 2017

De zelfevaluatie is uitgevoerd door teams van Talant, Meriant en Reik. Naast de resultaten op het niveau van de afdeling of locatie zijn er resultaten op Alliadeniveau (Talant, Meriant en Reik) beschikbaar. De resultaten op Alliadeniveau zijn te vinden in het kwaliteitsverslag op Alliadeniveau.

Op afdelingsniveau zal het hoofd in samenwerking met betrokken medewerkers verbeterpunten formuleren en acties uitzetten.

Resultaten interne audits

Tijdens de bezoeken zijn de volgende onderwerpen besproken:

Cliënttevredenheid:
• Op welke wijze werkt je team/je dienst aan cliënttevredenheid.
• Op welke wijze haalt men deze informatie op.
• Wat gebeurt er vervolgens mee en hoe worden cliënten hierover geïnformeerd.

Deskundigheid van de (individuele) medewerker en het team als totaal:
• Wat gebeurt er om te zorgen dat er kwalitatief goede zorg verleend wordt.
• En op welke wijze wordt gekeken naar de kwaliteiten van het team als totaal.
• Systematisch leren van incidenten en calamiteiten.

Ambassadeurschap
• Welke bijdrage levert deze locatie/deze dienst aan beeldvorming van Reik.
• Externe contacten/ relaties.
• Innovatie

Tijdens de gesprekken zijn op locatieniveau verbeterpunten genoemd. Deze hadden betrekking op:

Deskundigheid:

  • Duidelijkere instructie over het werken in Jouw Omgeving.
  • Er ontstaat soms handelingsverlegenheid met betrekking tot middelengebruik van cliënten.
  • Er is soms onduidelijkheid over de taken en verantwoordelijkheden per functie.

Cliënttevredenheid:

  • Resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek zijn onvoldoende teruggekoppeld naar de locatie.

Ambassadeurschap:

  • Er is op 1 van de locaties sprake van negatieve beeldvorming over de organisatie.
  • Het ambassadeurschap van de medewerkers is nog onvoldoende ontwikkeld.
  • De verschillende verbeterpunten zijn door de managers van de locaties besproken in de teams en acties zijn uitgezet.