Wij laten ons toetsen door externe auditoren

Succesvolle ISO-certificering
In november 2017 heeft de externe audit voor het eerst Alliadebreed plaatsgevonden. Ook zijn we overgestapt van HKZ naar ISO-certificering. Het ISO-certificaat past beter bij ons beleid en onze organisatie omdat het veel meer ruimte geeft aan eigenaarschap en professionaliteit. Sinds 2018 hebben wij het ISO-9001 certificaat. De audit is positief verlopen. In de terugkoppeling werd door auditoren aangegeven dat zij hele mooie dingen hadden gezien en hadden ervaren dat het eigenaarschap in alle lagen van de organisatie aanwezig is.

Resultaten toetsing

Sterke punten die zijn genoemd voor Reik:

  • In het kader van de transitie in de Jeugdzorg: gedegen voorbereiding en een proactieve houding (incl. risicodenken) vanuit het management.
  • Er is zeer veel werk verricht in korte tijd, -onder de nodige tijdsdruk-,daarnaast blijft de zorg voor cliënten voorop staan.
  • Leiderschapstraject voor clusterhoofden en staf.
  • VerREIKingsdagen > inzet op kennisontwikkeling en visievorming.
  • Integrale zorg Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling en dagbehandeling.
  • “Jouw omgeving’ is beter beveiligd dan de Rabobank”.

Bij Reik zijn 2 verbeterpunten genoemd:

  1. Het ondertekenen van het persoonlijk plan is niet altijd goed zichtbaar in de dossiers van de cliënten. Voortgang: Voor de huidige cliënten is dit inmiddels geregeld en voor toekomstige cliënten wordt gewerkt met het digitaal ondertekenen van het persoonlijk plan.
  2. Onduidelijk is of er MDO’s (multidisciplinaire overleggen) worden georganiseerd. Voortgang: Steeds vaker wordt het medium Jouw Omgeving gebruikt om de zorg te evalueren en te rapporteren op de resultaten. Daardoor is er digitaal overdracht en samenwerking en is het minder noodzakelijk om een MDO te organiseren, waarbij de mensen echt rond de tafel zitten.