Het bestuur en directie gaan in gesprek op locatie

Met deze gesprekken willen we de gezamenlijke verantwoordelijkheid versterken. In de gesprekken formuleren we op afdelingsniveau verbeterpunten. Het hoofd en het team gaan aan de slag met de verbeterpunten. De resultaten daarvan delen we met de deelnemers aan de gesprekken.

Uitkomsten bij Reik

In 2017 zijn twee locaties bezocht. In de gesprekken valt op dat elk team eigen punten heeft waar ze trots op zijn en punten die verbeterd kunnen worden.

Sterke punten genoemd door cliënten:

 • De ondersteuning is goed.
 • Voldoende eigen regie.
 • Het werken in Jouw Omgeving is fijn.
 • Er wordt rekening gehouden met privacy.

Sterke punten genoemd door medewerkers:

 • “Werk in uitvoering”; er worden mooie stappen gemaakt in het team.
 • Cliënten zijn betrokken bij het aannemen van nieuwe medewerkers.
 • Interne samenwerking (met gedragswetenschapper).
 • Contact en relatie met externen (huisartsen en woningbouwvereniging).

Onderstaande verbeterpunten zijn genoemd door cliënten:

 • Wisselingen in het personeel.
 • Cliënten beter informeren.
 • Brandoefening met bewoners.

En door medewerkers is genoemd:

 • Veiligheid rond overmatig drankgebruik van cliënten. Dit zorgt voor spanning tussen behandeling en beheersing.
 • Contact met de buren.
 • Te weinig aandacht voor volwassenen binnen Reik.
 • Veiligheid van het gebouw (achterstallig onderhoud vanuit verhuurder).

De verbeterpunten worden opgepakt door het hoofd van de locatie. In het volgende Goede Gesprek worden de resultaten van de verbeteracties teruggekoppeld.