Verzuim

We sturen zowel preventief als curatief op duurzame inzetbaarheid.

Het verzuimcijfer van Reik over 2017 is 6.16%.

Er is een toename te zien in het middel (van 1.08% naar 2.86%) en lang verzuim (van 1.86% naar 2.71%). Wanneer we kijken naar de oorzaak dan zien we veel psychische overbelasting in combinatie met life-events/balans werk-privé. De werkdruk wordt als hoog ervaren. Er vinden veel doorverwijzingen plaats naar het bedrijfsmaatschappelijk werk en de bedrijfsarts.

In het werkoverleg met de clusterhoofden is verzuim onderwerp van gesprek. Er worden acties uitgezet op medewerkerniveau.