Reflectie, leren en verbeteren

Een van onze speerpunten is het vormen van krachtige teams die van elkaar leren.

Dit doen we binnen teamoverleggen, via trainingen, maar ook door:

  • Zelfanalyse en intercollegiaal toetsen.
  • En het voeren van het Goede Gesprek op alle niveau’s.