Opleidingen

We zorgen ervoor dat onze medewerkers vakinhoudelijk op de hoogte blijven en hun kennis, vaardigheden en/of gedrag verder kunnen ontwikkelen. Alliade beschikt over het kennis- en leerplein ‘Kennr’. Via Kennr kunnen medewerkers informatie vinden over diverse onderwerpen, informatie delen via communities, zich inschrijven voor activiteiten zoals opleidingen, training of kenniscafe’s.

Scholingen Reik

Bij Reik worden een aantal verplichte scholingen aangeboden. Het gaat dan om scholing met betrekking tot inhoudelijke thema’s als medicatieveiligheid, agressie, middelengebruik en methodieken die binnen Reik worden gebruikt.

Daarnaast vinden er scholingen plaats op het gebied van Arbo/ BHV.

Strategisch opleidingsplan

In 2017 is een start gemaakt met het ontwikkelen van het strategisch opleidingsplan. Hiervoor zijn interviews gedaan. Uitvoering hiervan wordt gedaan in 2018.