Zo meten wij de tevredenheid van medewerkers

Tweejaarlijks onderzoeken wij de tevredenheid van onze medewerkers. Het volgende medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd in 2018. Daarnaast wordt er steekproefsgewijs elke 4 maanden een tevredenheidonderzoek uitgevoerd op Alliade-niveau.

Wat we in die onderzoeken zien is dat er een groeiende respons is (van 36 naar 59). De vragen die worden gesteld zijn:

  • Ik ben trots op de organisatie.
  • Ik voel me gewaardeerd door mijn leidinggevende.
  • Ik weet waar ik terecht kan met vragen.
  • Ik heb voldoende regelruimte.
  • Ik heb goede mogelijkheden om te leren en te ontwikkelen.
  • Ik vind de organisatie een goede werkgever.

We zien in de resultaten een lichte daling in de tevredenheid in de laatste periode ten opzichte van de eerste periode.