Bezig met laden
Cliëntervaringen

Dit vinden cliënten en hun verwanten van ons

7,8 waardering
gemiddeld
Lees verder

Meten van tevredenheid


Tevredenheid van cliënten wordt bij Reik 2-jaarlijks gemeten met de C-toets. In 2016 is een onderzoek uitgevoerd

2 jaarlijkse meting met C-toets

Over het geheel kan gezegd worden dat Reik goed scoort op de tevredenheid onder de cliënten en hun ouders/verwanten.

De scores op de stellingen zijn voor het overgrote deel 'goed'. Een klein deel van de stellingen wordt gescoord op 'voldoende'. Lagere scores dan 'voldoende' zijn niet gegeven.
De respons vanuit de cliënten en ouders is laag gebleken. Daarmee kan niet met zekerheid gezegd worden dat de resultaten voor de totale cliëntengroep gelden.

Wat gaat goed:
De begeleiding, het contact en de deskundigheid van de medewerkers.

Wat kan beter:
Informatievoorziening, wachttijden, betere WIFI.

Inmiddels zijn er verbeteracties uitgezet.

  • Er is WIFI beschikbaar voor de cliënten.
  • Het beleid rondom wachtlijsten is in 2018 een speerpunt.
  • De clusterhoofden delen belangrijke informatie met cliënten en medewerkers.

Reik krijgt gemiddeld een 7,8 als waarderingscijfer.

 

Meriant delen.